Reglementarea piețelor de criptomonede (MiCA)

Începător

Ghidul începătorului pentru criptomonede

Intermediar

Un ghid intermediar pentru blockchain și cripto

Expert

Știri despre criptomonede pentru experți

Uniunea Europeană a introdus în iunie 2023 Regulamentul privind piețele de criptomonede (MiCA), un cadru de reglementare menit să reglementeze sectorul cripto-activelor. Acest regulament de referință urmărește să abordeze provocările și riscurile asociate cu industria activelor digitale, care, până acum, a funcționat în mare parte în afara granițelor reglementărilor financiare tradiționale.

Introducerea MiCA marchează un efort semnificativ al UE de a standardiza normele în toate statele sale membre, asigurând o piață a criptoactivelor mai sigură, mai transparentă și mai stabilă. Punând accentul pe protecția consumatorilor, integritatea pieței și stabilitatea financiară, MiCA deschide calea pentru adoptarea generalizată a cripto-activelor, încurajând în același timp inovarea și creșterea în cadrul sectorului. Pe măsură ce spațiul activelor digitale evoluează, MiCA reprezintă un pas înainte esențial în stabilirea unui cadru juridic cuprinzător care să echilibreze nevoile consumatorilor, ale investitorilor și ale părților interesate din industrie.

Regulamentul privind piețele de criptomonede (MiCA)

Obiective cheie și domeniu de aplicare

  • Protecția consumatorilor: MiCA urmărește să protejeze investitorii și consumatorii prin impunerea unor dezvăluiri transparente și a unor practici de marketing corecte, ajutând consumatorii să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la cripto-active.
  • Integritatea pieței: Regulamentul urmărește să prevină abuzul de piață, manipularea și frauda pe piața criptoactivelor, stabilind un mediu de investiții mai sigur și mai fiabil.
  • Stabilitate financiară: Prin reglementarea activităților semnificative în domeniul cripto-activităților, MiCA intenționează să atenueze riscurile sistemice și să asigure stabilitatea sistemului financiar.
  • Inovare și competitivitate: În timp ce reglementează, MiCA sprijină, de asemenea, inovarea, asigurându-se că sectorul financiar al UE rămâne competitiv și inovator, îmbrățișând în mod responsabil progresele tehnologice.

Dispoziții principale

  • Transparență și divulgare: Emitenții de cripto-active trebuie să publice o carte albă în care să detalieze proiectul, riscurile și alte informații esențiale. Autoritățile competente trebuie să aprobe acest document.
  • Autorizare și supraveghere: Furnizorii de servicii de cripto-monede (CASP), inclusiv bursele, furnizorii de portofele și alții, trebuie să obțină autorizația autorităților naționale competente pentru a funcționa în UE. Aceștia vor fi supuși unei supravegheri permanente.
  • Măsuri de protecție a consumatorilor: MiCA include dispoziții specifice pentru protecția consumatorilor, cum ar fi avertismente clare privind riscurile, interzicerea practicilor înșelătoare și norme privind guvernanța și conflictul de interese.
  • Reziliența operațională: Entitățile trebuie să demonstreze reziliența operațională în fața unei game largi de riscuri, inclusiv a amenințărilor cibernetice, pentru a asigura continuitatea și integritatea serviciilor lor..

Impact și implicații

  • Pentru piața cripto: MiCA va duce probabil la creșterea costurilor de conformare pentru întreprinderile cripto, dar va oferi, de asemenea, un mediu de reglementare mai clar, care ar putea spori încrederea consumatorilor și facilita o adoptare mai largă a cripto-active.
  • Implicații globale: Fiind unul dintre primele cadre de reglementare cuprinzătoare pentru cripto-active, MiCA ar putea servi drept model pentru alte jurisdicții, influențând potențial standardele globale pentru reglementarea cripto.

Avantajele și dezavantajele MiCA

Avantajele MiCaDezvantajele MiCa
Siguranța juridicăReguli dure de respectat
Reguli adaptate pentru a se potrivi criptoAmenzi pentru greșeli
Credibilitate pentru clienții precautCapacități pentru stablecoins în USD
O singură licență pentru a funcționa în tot bloculNFT-urile reprezintă o zonă gri
Atrăgarea de investiții TradFiNu este clar cum va funcționa aplicarea legii în străinătate

Activele criptografice care nu sunt acoperite de MiCAR

Finanțe descentralizate

Finanța descentralizată (DeFi) reprezintă o schimbare de paradigmă în sectorul financiar, oferind servicii de la creditare la tranzacționarea activelor fără intermediari centralizați. În ciuda potențialului său revoluționar, descentralizarea inerentă a DeFi ridică provocări unice în materie de reglementare, eludând adesea cadrele de reglementare tradiționale precum MiCA. Absența unei autorități centrale de emitere înseamnă că anumite protocoale și active DeFi nu beneficiază de supravegherea clară de reglementare prevăzută de MiCA, navigând în ape care nu au fost încă cartografiate de reglementări cuprinzătoare ale UE.

Tokenuri nefungibile

Token-urile ne-fungibile (NFT), active digitale care reprezintă proprietatea sau dovada autenticității unor obiecte unice, exemplifică și mai mult complexitatea reglementărilor criptografice. Având în vedere caracterul lor unic și gama vastă de active pe care le reprezintă, de la arta digitală la drepturile asupra activelor din lumea reală, NFT-urile se află într-o zonă gri de reglementare. Cadrul actual al MiCAR se adresează în principal activelor fungibile și interschimbabile, lăsând NFT-urile într-un spațiu liminar în care liniile directoare privind protecția consumatorilor și integritatea pieței sunt mai puțin definite.

Criptomonedele în cadrul reglementărilor existente

În plus, criptomonedele care sunt deja reglementate în temeiul legilor financiare existente și recunoscute ca valori mobiliare, instrumente derivate sau alte instrumente financiare, rămân în afara domeniului de aplicare specific al MiCAR. Aceste active continuă să fie guvernate de cadrele de reglementare preexistente, care pot sau nu să abordeze pe deplin riscurile și oportunitățile noi prezentate de era digitală.

Clasificări și cerințe privind cripto-activele

Alte active criptografice – Titlul II:

MiCAR stabilește un protocol de bază pentru cripto-activele care nu se califică drept jetoane cu referințe de active (ART) sau jetoane de monedă electronică (EMT). Emitenții de astfel de active sunt obligați să adere la un regim de notificare cuprinzător, asigurând transparența și responsabilitatea. Printre aceste cerințe se numără, în principal, obligația de a redacta, notifica și publica o carte albă a cripto-activului (CA-WP), detaliind meticulos atât conținutul, cât și forma, așa cum prevede MiCAR. Acest document de bază, împreună cu orientări stricte privind comunicarea de marketing, trebuie să fie prezentat autorității competente, subliniind responsabilitatea emitentului pentru veridicitatea informațiilor furnizate. În special, ofertele adresate unui număr mai mic de 150 de persoane pe stat membru sau cele care nu depășesc o contraprestație totală de 1 milion de euro pe parcursul a 12 luni sunt exceptate de la aceste prevederi, ceea ce oferă un anumit grad de flexibilitate pentru operațiunile la scară mai mică.

Tokens cu referință la active (ARTs) – Titlul III:

Emisiunea și oferta publică de ART-uri sunt supuse unor reglementări mai riguroase, reflectând impactul lor potențial asupra stabilității financiare și a încrederii consumatorilor. Dincolo de obligațiile CA-WP, entitățile care urmăresc ofertele de ART sau care doresc să fie admise la tranzacționare trebuie să obțină o autorizație, susținută de criterii stricte de adecvare. Deși instituțiile de credit CRR sunt scutite de această autorizație pentru emiterea de ART, acestea trebuie să notifice autoritățile competente cu mult timp înainte. În plus, emitenții de ART sunt obligați să respecte cerințele privind fondurile proprii, mandatele de constituire a rezervelor de active și politicile de custodie, asigurând un cadru solid de atenuare a riscurilor. În mod semnificativ, ART-urile trebuie, de asemenea, să stabilească planuri de redresare și de răscumpărare operațională, sporind astfel rezistența la întreruperi operaționale. ART-urile care fie rămân sub pragul de cinci milioane de euro pe parcursul a 12 luni, fie se adresează exclusiv investitorilor calificați, beneficiază de scutiri de la aceste cerințe riguroase.

Tokens de bani electronici (EMTs) – Titlul IV:

Pentru EMT-uri, MiCA trasează o cale de reglementare distinctă, aliniată la cadrele existente privind moneda electronică. Emitenții trebuie să obțină autorizația fie ca instituții de credit CRR, fie ca instituții emitente de monedă electronică, cu o interdicție clară de acordare de dobânzi pentru EMT-uri. Emiterea și răscumpărarea EMT-urilor sunt reglementate de directivele MiCA, care impun segregarea a cel puțin 30% din fondurile primite și investirea restului în instrumente financiare sigure și lichide. La fel ca și emitenții de ART, emitenții de EMT sunt obligați să elaboreze planuri de recuperare și răscumpărare, asigurând continuitatea operațională și protecția consumatorilor.

Servicii de criptomonede – Titlul V:

Arhitectura MiCA are în centru armonizarea standardelor prudențiale și de conduită în afaceri pentru toți furnizorii de servicii de cripto-active (CAS-Providers), care cuprind o gamă largă de servicii, de la platforme de tranzacționare la servicii de custodie, schimb și consultanță. Acest cadru unificat asigură faptul că toți participanții de pe piață aderă la standarde coerente și de înaltă calitate, promovând un ecosistem de cripto-active sigur, transparent și dinamic.

MiCA se va aplica de la 30 decembrie 2024, cu excepția titlurilor III și IV, care se vor aplica de la 30 iunie 2024.

Concluzie

Introducerea de către MiCA a unui cadru juridic unificat pentru cripto-active marchează o etapă transformatoare pentru piața activelor digitale din UE, permițând firmelor să ofere și să deservească fără probleme cripto-active în toate statele membre. Entitățile care operau anterior într-un mediu nereglementat trebuie acum să navigheze prin procedurile de autorizare și să adopte practici operaționale conforme. Între timp, entitățile deja reglementate pot ocoli procesul anevoios de acordare a licențelor, deși trebuie să își perfecționeze sistemele pentru a se alinia la cerințele specifice ale MiCA privind cripto-activele. Această evoluție de reglementare subliniază o schimbare esențială către o supraveghere standardizată, promițând o integritate sporită a pieței și o protecție sporită a consumatorilor în întregul peisaj cripto european.

Începător

Ghidul începătorului pentru criptomonede

Intermediar

Un ghid intermediar pentru blockchain și cripto

Expert

Știri despre criptomonede pentru experți